Zmiany w prawie odpadowym

Nadchodzą kolejne zmiany w prawie odpadowym. Poniżej lista projektów ustaw i rozporządzeń:

♻️ PROJEKTY USTAW:

✅ Projekt z dnia 2 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o odpadach✏️ ważna zmiana: wprowadzania danych z faktur dotyczących do systemu BDO ‼️‼️ℹ️ link: https://legislacja.rcl.gov.pl/.../12338353/katalog/12719559

✅ Projekt ustawy z dnia 13 października 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw✏️ ważna zmiana: rozszerzenie definicji odpadów komunalnych, (rozdział o odpadach budowlano-rozbiórkowych oraz informacji o związanych z nimi zwolnieniach z ewidencji odpadów) ℹ️ link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505

✅ Projekt ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska:✏️ ważna zmiana: zmniejszenie kar za niezłożenie sprawozdania o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów (tzw. PRTR)ℹ️ link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340402

♻️ PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ:

✅ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów ich prezentacji✏️ ważna zmiana: obowiązek wykonania pomiarów wstępnych dla instalacji wymagającej zgłoszeniaℹ️ link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340110

✅ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów ✏️ ważna zmiana: uszczegółowienie wymagań dotyczących monitoringu i dokumentacji składowiskaℹ️ link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326351

✅ Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ✏️ ważna zmiana: określenie kolorów pojemników na selektywnie zbierane frakcje odpadówℹ️ link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340701

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu