Stała obsługa firm

Stała Obsługa Firm polega na kompleksowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów szeroko rozumianej ochrony środowiska, zgodnie z listą potrzeb określanych indywidulanie z klientem. Usługa wykonywana w formie outsourcingu.

W ramach Stałej Obsługi Firm zapewniamy:

 • weryfikację i koordynowanie ewidencji odpadów poprzez bazę BDO,
 • sporządzanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO,
 • naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzenie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat do Urzędu Marszałkowskiego,
 • sporządzenie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE),
 • nadzór nad ewidencją wprowadzonych: opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, produktów (opony pneumatyczne, preparaty smarowe, oleje)
 • sporządzanie okresowych deklaracji do Organizacji Odzysku,
 • wyliczanie opłaty produktowej i opłaty za Publiczne Kampanie Edukacyjne (PKE)
 • sporządzenie wniosku o pomoc de minimis,
 • sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w bazie BDO,
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów (CRO),
 • sporządzenie sprawozdania z fluorowanych gazów cieplarnianych (f-gazy) w bazie BDS,
 • prowadzenie rejestru substancji niebezpiecznych wraz z aktualnymi Kartami Charakterystyk,
 • organizację terminowych przeglądów urządzeń oczyszczających (separator),
 • organizację badań ścieków przez akredytowane laboratorium,
 • bieżące doradztwo prawne i merytoryczne z zakresu ochrony środowiska.

Korzyści dla firmy ze Stałej Obsługi:

 • zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem i utrzymaniem stanowisk pracy,
 • pomoc doświadczonych specjalistów (bieżące doradztwo prawne i merytoryczne)
 • uniknięcie sankcji administracyjnych i biznesowych związanych z niedopilnowaniem terminów wynikających z przepisów środowiskowych,
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowej działalności przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie podmiotu do ewentualnej kontroli, wsparcie merytoryczne w trakcie kontroli organów ochrony środowiska oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • oszczędność czasu na szukanie kilku dostawców dzięki bogatemu zakresowi usług, takich jak:
  • wykonywanie sprawozdawczości wynikającej z obowiązków ochrony środowiska,
  • monitorowanie i realizacja obowiązków z zakresu ochrony środowiska wynikających z pozwoleń, zezwoleń oraz umów,
  • prowadzenie nadzoru prawnego nad obowiązkami podmiotu wynikającymi ze zmieniającego się prawa w zakresie ochrony środowiska,
  • wdrażanie wyznaczonych pracowników w przedsiębiorstwie do przejęcia samodzielnej funkcji specjalisty ds. ochrony środowiska,
  • reprezentowanie podmiotu przed organami ochrony środowiska i organami Inspekcji Ochrony Środowiska.

W ramach Stałej Obsługi Firm co roku przeprowadzamy Audyt Środowiskowy w każdym oddziale firmy.

Zapewniamy bieżące konsultacje z zakresu przepisów i rozwiązań dotyczących ochrony środowiska oraz obecność naszego przedstawiciela na ewentualnej kontroli WIOŚ, UDT, UM w Państwa firmie.

Powierzenie nam wszelkich formalności gwarantuje, że prowadzona działalność będzie zgodna z przepisami ochrony środowiska oraz wymogami właściwych urzędów.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu