Audyt Środowiskowy

Wykonujemy kompleksowy Audyt Środowiskowy przedsiębiorstwa przeprowadzany przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach audytorskich.

Audyt środowiskowy pozwala na weryfikację wszystkich obowiązków formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska jakie powinno realizować przedsiębiorstwo. Jak również jego dostawców, podwykonawców oraz zewnętrznych podmiotów działających na terenie przedsiębiorstwa, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Przeprowadzenie Audytu Środowiskowego pozwoli ustalić, jakie obowiązki w zakresie ochrony środowiska powinno realizować przedsiębiorstwo.

Audyt Środowiskowy składa się z trzech etapów:

 1. Audyt zasadniczy na miejscu – szczegółowe poznanie profilu firmy i podjęte dotychczasowe działania związane z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność. Etap pierwszy obejmuje:
 2. wywiad z przedstawicielami firmy,
 3. przegląd dokumentacji związanej z ochroną środowiska pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych,
 4. przegląd umów z kontrahentami w zakresie zapisów związanych z przepisami ochrony środowiska,
 5. obserwacja procesów związanych z ochroną środowiska zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opakowaniami, sprzętem elektrycznym i elektroniczny oraz tzw. korzystaniem ze środowiska (powietrze, woda, ścieki),
 6. szczegółowy obchód po zakładzie (np. produkcja, magazyn, zaplecze organizacyjne i techniczne, warsztaty, pomieszczenia biurowe, służba utrzymania ruchu itp.).
 7. Podsumowanie audytu – weryfikacja materiału dowodowego zebranego podczas audytu, opracowanie raportu z przeprowadzonych działań, ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi ochrony środowiska nie są realizowane lub są realizowane nieprawidłowo. Wskazanie konsekwencji administracyjnych oraz sformułowanie zaleceń mających na celu uregulowanie niezgodności.
 8. Przedstawienie raportu z audytu – spotkanie w siedzibie firmy w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego i określeniem działań naprawczych wraz z harmonogramem prac. 

Korzyści dla firmy z przeprowadzenia Audytu Środowiskowego:

 • weryfikacja czy realizowane są wszystkie obowiązki z zakresu ochrony środowiska,
 • weryfikacja czy wykonywane obowiązki realizowane są prawidłowo,
 • określenie możliwych sankcji za nierealizowanie lub nieprawidłowe realizowanie obowiązków ochrony środowiska,
 • opracowanie planu działań naprawczych z określeniem terminów i kosztów realizacji tych działań,
 • przygotowanie do kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
 • przygotowanie do outsourcingu w zakresie ochrony środowiska.

W ramach Stałej Obsługi Firm co roku przeprowadzamy Audyt Środowiskowy w każdym oddziale firmy.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu