Audyt BDO

Wykonujemy kompleksowy Audyt BDO mający na celu weryfikację przestrzegania przepisów związanych z gospodarowaniem odpadami w Państwa firmie i poprawności prowadzenia Bazy Danych o Odpadach (BDO). Dzięki takiej usłudze możliwe będzie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.

Audyt BDO składa się z trzech etapów:

 1. Audyt zasadniczy – szczegółowe poznanie profilu firmy i podjęte dotychczasowe działania związane z BDO. Etap pierwszy obejmuje:
 2. wywiad z przedstawicielami firmy,
 3. weryfikację poprawności wpisu do BDO,
 4. weryfikację poprawności sporządzanych Kart Przekazania Odpadów (KPO),
 5. weryfikację poprawności prowadzonych Kart Ewidencji Odpadów (KEO),
 6. przegląd wpisów do BDO kontrahentów w zakresie odbioru odpadów,
 7. sprawdzenie wykonywania obowiązków wynikających z umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach firmowych,
 8. weryfikację terminowego uiszczania opłaty rocznej,
 9. weryfikację terminowości i zakresu sporządzanych sprawozdań w BDO.
 10. Podsumowanie audytu – weryfikacja materiału dowodowego zebranego podczas audytu, opracowanie raportu z przeprowadzonych działań, ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi związane z BDO nie są realizowane lub są realizowane nieprawidłowo. Wskazanie konsekwencji administracyjnych oraz sformułowanie zaleceń mających na celu uregulowanie niezgodności.
 11. Przedstawienie raportu z audytu – szczegółowe omówienie raportu końcowego i określenie działań naprawczych wraz z harmonogramem prac. 

Korzyści dla firmy z przeprowadzenia Audytu BDO:

 • weryfikacja czy realizowane są wszystkie obowiązki z zakresu BDO,
 • weryfikacja czy wykonywane obowiązki z zakresu BDO realizowane są prawidłowo,
 • określenie możliwych sankcji za nierealizowanie lub nieprawidłowe realizowanie obowiązków BDO,
 • opracowanie planu działań naprawczych z określeniem terminów i kosztów realizacji tych działań,
 • przygotowanie do kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
 • przygotowanie do outsourcingu w zakresie BDO.

W ramach Stałej Obsługi Firm lub Obsługi BDO kompleksowo zajmujemy się przejęciem obowiązku obsługi bazy Danych o Odpadach (BDO) w firmie

UWAGA! Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu BDO są bardzo wysokie. Administracyjnekary pieniężne za nieprawidłowe działanie mogą wynosić od 5 000 zł do 1 000 000 zł .

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu