Szkolenia

Przeprowadzamy Szkolenia Zamknięte z szeroko pojętej Ochrony Środowiska.

Podstawową korzyścią wynikającą z tej formy szkolenia jest możliwość ścisłego dopasowania programu pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta. Zakres Szkolenia Zamkniętego dostosowany jest do oczekiwań i potrzeb oraz priorytetowych zagadnień zgłoszonych przez Klienta, dopasowany do specyfiki jego działalności.

Usługę zrealizujemy w siedzibie Zamawiającego, zaproponujemy odpowiednią salę szkoleniową w jej pobliżu lub przeprowadzimy szkolenie online.

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna i specjaliści w zakresie doradztwa w zakresie ochrony środowiska, posiadają długoletnie doświadczenie praktyczne i szeroką wiedzę teoretyczną.

Oferujemy szkolenia o następującej tematyce:

 • BDO w Twojej firmie (moduł teoretyczny i praktyczny)
 • Sprawozdawania w BDO (moduł teoretyczny i praktyczny)
 • Gospodarowanie odpadami w firmie
 • Dostosowanie decyzji w gospodarce odpadami wg nowych zasad – praktyczny warsztat
 • Drogowy transport odpadów
 • Opłaty środowiskowe (korzystanie ze środowiska, KOBiZE)
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach
 • Obowiązki wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Prawo wodne i gospodarka wodno-ściekowa
 • Urządzenia zawierające f-gazy, CRO (moduł teoretyczny i praktyczny)
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych w ochronie środowiska (pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami, decyzje środowiskowe, pozwolenia na emisję do powietrza i pozwolenia wodnoprawne),
 • Wymagania prawne w ochronie środowiska
 • Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 • Inne w zależności od potrzeb Klienta

Wszystkie szkolenia mają charakter praktycznego warsztatu realizacji danych obowiązków z możliwością dyskusji z prowadzącym. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe dostosowane do tematyki szkolenia.

Podczas szkolenia zapewniamy

Doświadczonych trenerów z obszerną wiedzą
Wysoką jakość merytoryczną
Przyjazną atmosferę podczas szkolenia
Materiały szkoleniowe
ZAŚWIADCZENIA UCZESTNICTWA
Projektor multimedialny
Możliwość przeprowadzenia szkolenia online

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu