Z jaką częstotliwością należy prowadzić ewidencję odpadów w BDO?

Posiadacz odpadów (w tym również wytwórca) powinien prowadzić ewidencję odpadów NA BIEŻĄCO  (zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach).

Kartę ewidencji odpadów inaczej KEO powinno prowadzić się dla danego rodzaju odpadów w okresie roku. Nie ma, jednakże przepisu, z jaką częstotliwością lub w jakim czasie od zakończenia KPO powinny być dokonywane kolejne wpisy.

Poprzednie przepisy ustawy odpadowej przewidywały wpisy na zakończenie każdego miesiąca. Aktualnie nie ma już niestety takiej możliwości, należy zatem kierować się obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów NA BIEŻĄCO.

Ustawa nie precyzuje, jak rozumieć ten termin i jaki przedział czasowy powinien być uznany za spełniający to kryterium. Niewątpliwie wpisy w KEO powinny być dokonywane BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI (w miarę możliwości organizacyjnych) nie należy dopuszczać do zaległości we wpisywaniu.

Wydaję się, że interpretacja pojęcia prowadzenia ewidencji odpadów NA BIEŻĄCO rozpatrywana będzie indywidualnie przez Inspektora WIOŚ (podczas prowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwie). Natomiast, należy spodziewać się, że jeśli obowiązek będzie budził takie wątpliwości jak dotychczas możemy spodziewać się orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.  

W przypadku awarii bazy BDO - informacje zawarte w KEO wprowadza się do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu