Transgraniczne przemieszczanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

Od jutra (tj. 01.01.2021) transgraniczne przemieszczenie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych będzie odbywało się na nowych zasadach.

Od Nowego Roku odpady te będą zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Transgraniczne ich przemieszczanie będzie możliwe jedynie pod określonymi zasadami. Eksport nieposortowanych odpadów w postaci opakowań z tworzyw sztucznych do krajów spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) będzie kompletnie zakazany. Jest to pokłosie zmian w tzw. konwencji bazylejskiej.

Zgodnie z tą konwencją możliwe jest przemieszczanie jedynie wstępnie posortowanych i niezanieczyszczonych tworzyw sztucznych, które to będą nadawały się do recyklingu.

W związku z powyższym w grudniu 2020 zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2174 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Jego celem jest zwiększenie kontroli transgranicznego przemieszczania trudnych w recyklingu i niebezpiecznych (nieposegregowanych) odpadów z tworzyw sztucznych. Rozporządzenie dotyczy importu, eksportu i transferów wewnątrz UE.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu