Sprawozdawczość środowiskowa

Poniżej kalendarium sprawozdawcze z zakresu ochrony środowiska:

15 STYCZNIA - OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Obowiązek dotyczy punktów, w których sprzedawane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, takich jak:

 • Sklepy
 • Stoiska targowe
 • Inne jednostki handlu detalicznego
28 LUTEGO - SPRAWOZDANIE DO KRAJOWEJ BAZY KOBIZE

Obowiązek dotyczy podmiotów, które korzystają ze środowiska (emisja do powietrza) w następujący sposób:

 • Eksploatacja pojazdów (wystarczy jeden pojazd służbowy)
 • Ogrzewanie nieruchomości (np. kocioł zakładowy)
 • Emisja z klimatyzacji (np. nieszczelność klimatyzacji)
 • Procesy produkcyjne, spawanie, cięcie, szlifowanie
 • Inne procesy powodujące emisję do powietrza
28 LUTEGO - SPRAWOZDANIE DO BAZY DANYCH SPRAWOZDAŃ (BDS)

Obowiązek dotyczy podmiotów, które wykorzystują czynnik chłodniczy (f-gazy), takich jak:

 • Firmy serwisowe (klimatyzacja, chłodnictwo, pompy ciepła)
 • Hurtownie, dystrybutorzy, sprzedający czynniki chłodnicze
 • Warsztaty samochodowe zajmujące się tzw. ,,dobijaniem klimatyzacji w pojazdach”
 • Importujących urządzenia zawierające czynnik chłodniczy
28 LUTEGO - OPŁATA ROCZNA DO BDO

Obowiązek dotyczy m. in. podmiotów, które:

 • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny (import)
 • wprowadzają baterie lub akumulatory (także w pojazdach)
 • wprowadzają pojazdy (importerzy pojazdów)
 • wprowadzający opakowania (np. piekarnie, cukiernie, restauracje)
 • wprowadzający opony, oleje (także importerzy pojazdów)
15 MARCA - SPRAWOZDANIE O WYTWORZONYCH ODPADACH W BDO

Obowiązek dotyczy wszystkich podmioty, które wytwarzają odpady inne niż komunalne.

15 MARCA - WYLICZENIE OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ POMOCY DE MINIMIS

Obowiązek dotyczy podmiotów, które wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach do 1 tony w ciągu roku, np.:

 • Cukiernie, piekarnie
 • Sklepy internetowe
 • Producenci
 • Importerzy produktów w opakowaniach

Opakowania to np. folia, palety, kartony, torby, etykiety i inne.

15 MARCA - SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH W BDO

Obowiązek dotyczy podmiotów, które wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach, takich jak:

 • Cukiernie, piekarnie
 • Sklepy internetowe
 • Sklepy oferujące torby z tworzyw sztucznych
 • Producenci i importerzy produktów w opakowaniach

Opakowania to np. folia, palety, kartony, torby, etykiety i inne.

31 MARCA - SPRAWOZDANIE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA DO MARSZAŁKA

Obowiązek dotyczy podmiotów, które korzystają ze środowiska (emisja do powietrza) w następujący sposób:

 • Eksploatacja pojazdów (wystarczy jeden pojazd służbowy)
 • Ogrzewanie nieruchomości (np. kocioł zakładowy)
 • Emisja z klimatyzacji (np. nieszczelność klimatyzacji)
 • Procesy produkcyjne, spawanie, cięcie, szlifowanie
 • Inne procesy powodujące emisję do powietrza

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu