Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska

KTO KORZYSTA ZE ŚRODOWISKA?

Każdy kto wprowadza gazy lub pyły do powietrza np.:

  • z pojazdów służbowych (wystarczy 1 pojazd !!!)
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie itp.
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
  • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
  • składowanie odpadów

CZY WNOSZĘ OPŁATĘ ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA?

Podmiot samodzielnie wylicza opłatę za korzystanie ze środowiska. Wydzielone zostały 3 progi opłat.

Jeśli wyliczona opłata wyniesie od 0 zł do 100 zł - Podmiot ma obowiązek sporządzić sprawozdanie, natomiast nie przekazuje wykazu do Urzędu Marszałkowskiego i nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

Jeśli wyliczona opłata wyniesie od 100 zł do 800 zł - Podmiot ma obowiązek sporządzić sprawozdanie, przekazać wykaz do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast nie ponosi żadnych opłat z tytuły korzystania ze środowiska.

Jeśli wyliczona opłata wyniesie powyżej 800 zł - Podmiot ma obowiązek sporządzić sprawozdanie, przekazać wykaz do Urzędu Marszałkowskiego i uiścić opłatę z tytuły korzystania ze środowiska.

OBOWIĄZEK

Obowiązek sporządzenia wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wynika z zapisów art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

KARY

Za brak sporządzenia wykazu na Podmiot może zostać nałożona kara grzywny (wysokość grzywny wynosi od 20 do 5000 zł).

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu