Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest

Opracowujemy Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. Celem programu jest oczyszczenie terenu gminy z azbestu poprzez przedstawienie harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie ludzi oraz na stan środowiska na jej terenie.

W ramach usługi opracowania Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest zapewniamy:

  • analizę wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przeprowadzonej na ternie gminy
  • opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
  • opracowanie celów krótkookresowych oraz długookresowych związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy,
  • opracowanie wskazówek dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • omówienie kosztów usuwania azbestu z terenu gminy,
  • omówienie źródeł finansowania usuwania azbestu oraz ich analiza w odniesieniu do możliwości pozyskania środków przez gminę oraz przez mieszkańców gminy,
  • zarysowanie zasad systemu edukacji mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu,
  • opracowanie wskaźników monitorowania Programu,
  • analizę oddziaływania Programu na środowisko.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu