Program Ograniczania Niskiej Emisji

Opracowujemy Programy Ograniczania Niskiej Emisji dla gmin. Głównym celem Programu Ograniczania Niskiej Emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery dzięki kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Cel ten osiąga się poprzez wprowadzanie energooszczędnych, ekologicznych urządzeń grzewczych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W ramach usługi opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji zapewniamy:

  • pełną inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy na zasadzie ankietyzacji,
  • stworzenie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w formie elektronicznej,
  • przygotowanie dokumentacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych,
  • opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o analizę zebranych danych.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu