Program Ochrony Środowiska

Opracowujemy Programy Ochrony Środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego. Abyzrealizować politykę ekologiczną państwa organy wykonawcze (województwa, powiaty i gminy) zobowiązane są sporządzić odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska.

W ramach usługi opracowania Programu Ochrony Środowiska zapewniamy:

  • profesjonalne i indywidualne podejście,
  • sprawny i rzetelny proces pozyskiwania informacji potrzebnych do opracowania dokumentacji,
  • wsparcie na każdym etapie realizacji zadania,
  • opiniowanie projektu przez właściwe organy, 
  • opiniowanie społeczne,
  • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
  • przygotowanie projektu uchwały oraz podsumowanie przebiegu procedury opiniowania,
  • spójność dokumentu z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu