Inwentaryzacje Przyrodnicze i Ekspertyzy

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, które obejmują określenie zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych wraz z opisem zastosowanej metodyki.

Opracowujemy ekspertyzy przyrodnicze dotyczące siedlisk i gatunków objętych ochroną, a także analizy i raporty ukierunkowane na wybrane elementy fauny, flory oraz przyrody nieożywionej. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa przyrodniczo-leśnego.

Każdą ekspertyzę opieramy na dokładnych badaniach terenowych i obszernej dokumentacji fotograficznej.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu