Inwentaryzacja Indywidualnych Źródeł Ciepła

Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnej Inwentaryzacji Źródeł Niskiej Emisji. Usługa polega na wykonaniu inwentaryzacji źródeł ogrzewania w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej.

Inwentaryzacja systemów grzewczych wykonywana jest przez wyspecjalizowany personel metodą bezpośrednią (przeprowadzenie ankiety z mieszkańcem).  Wyniki przeprowadzonych prac terenowych wydatnie pomagają gminie w otrzymywaniu odpowiednich środków finansowych niezbędnych do zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne.

W ramach usługi wykonania Inwentaryzacji Indywidualnych Źródeł Ciepła zapewniamy:

  • kompleksową inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła,
  • przedstawienie wyników prac terenowych w wersji elektronicznej,
  • wykonanie mapy rozmieszczenia  źródeł ciepła na paliwo stałe w formacie ESRI Shapefile,
  • opracowanie rzeczywistych danych systemów grzewczych na terenie gminy,
  • opracowanie bazy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji umożliwiającej prowadzenie działań mających wpływ na jakość powietrza,
  • możliwość integracji powstałej bazy systemów grzewczych z systemu GIS.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu