Zezwolenie na zbieranie odpadów

Opracowujemy wniosek i bierzemy udział w całym procesie administracyjnym do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Zezwolenie na zbieranie odpadów wymagane jest w przypadku zbierania odpadów w innym miejscu niż zostały wytworzone. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 45 ust. 1 pkt 10) z uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się „wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia”.

W ramach usługi opracowania zezwolenia na zbieranie odpadów zapewniamy:

  • przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z wymaganiami prawa,
  • wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość i kompetencje oraz wsparcie klienta na każdym etapie procesu uzyskiwania decyzji udzielającej zezwolenia na zbieranie,
  • przekazanie na mocy pełnomocnictwa, uprawnienia i odpowiedzialności za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie we właściwym organie administracji i obsługę procesu uzyskania decyzji,
  • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami,
  • uczestnictwo i reprezentowanie podmiotu podczas kontroli i wizyt organów administracji,
  • usługę obejmującą proces od skompletowania danych do uzyskania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu