Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Opracowujemy wniosek i bierzemy udział w całym procesie administracyjnym do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 41 ust. 1 i 5), przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

W ramach usługi opracowania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zapewniamy:

  • przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z wymaganiami prawa,
  • wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość i kompetencje oraz wsparcie klienta na każdym etapie procesu uzyskiwania decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • przekazanie na mocy pełnomocnictwa i odpowiedzialności za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów we właściwym organie administracji i obsługę procesu uzyskania decyzji,
  • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami,
  • uczestnictwo i reprezentowanie podmiotu podczas kontroli i wizyt organów administracji,
  • usługę obejmującą proces od skompletowania danych do uzyskania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu