Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Sporządzamy sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które powinno być wysyłane do Urzędu Marszałkowskiego przez Bazę Danych o Odpadach (BDO) w terminie do 15 marca za rok poprzedni.

Kto powinien złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami?

  • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów,
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu