Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Sporządzamy sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, które powinno być wysyłane do Urzędu Marszałkowskiego przez Bazę Danych o Odpadach (BDO) w terminie do 15 marca za rok poprzedni.

W ramach usługi wykonania sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zapewniamy:

 • w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach, jeśli łączna masa opakowań w danym roku kalendarzowym nie przekracza 1 Mg – wyliczenie wysokości zwolnienia z opłaty produktowej, jako wartości pomocy de minimis,
 • wyliczenie opłaty produktowej,
 • wyliczenie minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania o opakowaniach, produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi?

Lista przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, została określona art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach. Należą do nich:

 • przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • wymienieni w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • przedsiębiorcy prowadzący sklep lub hurtownie, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu