Pozwolenie zintegrowane

Opracowujemy pełną dokumentację w celu uzyskania decyzji administracyjnej, regulującej funkcjonowanie instalacji, określającej zasady wprowadzania energii i substancji powodujących zanieczyszczenie do wszystkich komponentów środowiska, a także ustalającej pozostałe oddziaływania instalacji na środowisko oraz ich wzajemne powiązania.

W ramach usługi opracowania pozwolenia zintegrowanego zapewniamy:

 • wsparcie lub przygotowanie wniosku bądź fragmentu wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wymaganiami prawa,
 • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania bądź aktualizacji pozwolenia zintegrowanego,
 • analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
 • analizę gospodarki wodno-ściekowej,
 • analizę gospodarki odpadami,
 • analizę wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raport początkowy,
 • analizę rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, decydujących o jego zaliczeniu do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • wsparcie w uzupełnianiu wniosku o udzielenie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego bądź prowadzenie procesu administracyjnego,
 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach z technologami, specjalistami ochrony środowiska, BHP i p.poż.,
 • udzielanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa, organizacji ekologicznych oraz pozostałych stron postępowania,
 • monitoring procedury administracyjnej,
 • uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez organ wydający decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany,
 • weryfikację uzyskanej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego bądź jego aktualizacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu