Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrz

Opracowujemy dokumentację do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Jeżeli emisja odbywa się w sposób zorganizowany, za pomocą komina lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, wprowadzanie substancji do powietrza może wymagać pozwolenia.

W ramach usługi opracowania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zapewniamy:

  • dokumentację do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, sporządzoną zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie,
  • wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość i kompetencje oraz wsparcie klienta na każdym etapie procesu uzyskiwania decyzji udzielającej pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza,
  • przekazanie na mocy pełnomocnictwa i odpowiedzialności za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza we właściwym organie administracji i obsługę procesu uzyskania decyzji,
  • usługę obejmującą proces od skompletowania danych do uzyskania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu