Opracowanie strategii środowiskowej firmy

Opracowujemy strategię środowiskową firmy. Istotnym zadaniem stojącym przed firmami jest racjonalne podejście do strategii działania organizacji w aspekcie środowiska. Ważne jest uwzględnienie przejścia na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności i zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń. Ważnym krokiem w dążeniu do pozytywnej transformacji biznesu jest odpowiedzialne opracowanie strategii środowiskowej przedsiębiorstwa, która prowadzi do zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Kluczowe staje się zarządzanie realizacją poprzez prowadzenie rzetelnego monitoringu realizowanych działań, bieżącą ocenę ryzyka, a także sukcesywną aktualizację celów oraz kierunków określonych działań.

Zalety wykonania strategii środowiskowej:

  • określenie bieżącej sytuacji zakładu,
  • przedstawienie aktualnych trendów środowiskowych,
  • pomoc przy wyznaczeniu perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa,
  • uwzględnienie oczekiwań interesariuszy, tj. pracowników, klientów, kontrahentów, inwestorów czy społeczeństwa.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu