Obsługa BDO

Oferujemy przejęcie obowiązkuobsługibazy Danych o Odpadach(BDO) w firmie. Zapewnia to działanie zgodne z prawem i zaoszczędzenie czasu.

W ramach Obsługi BDO zapewniamy:

  • rejestrację podmiotu w BDO,
  • sporządzanie wniosków aktualizacyjnych w BDO,
  • przygotowywanieodbioru odpadów, korygowanie i operowanie statusami Kart Przekazania Odpadów (KPO),
  • generowanie i przekazywanie kierowcom potwierdzenia transportu,
  • prowadzenie Kart Ewidencji Odpadów (KEO),
  • sporządzanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
  • sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  • pomoc przy wyborze firm odpadowych (weryfikacja uprawnień),
  • pomoc prawna i merytoryczna w zakresie BDO,
  • praktyczne przeszkolenie pracowników z funkcjonalności BDO,

UWAGA! Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu BDO są bardzo wysokie. Administracyjnekary pieniężne za nieprawidłowe działanie mogą wynosić od 5 000 zł do 1 000 000 zł .

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu