Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Opracowujemy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, która jest dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest wykonywana w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem. Jest to rozwiązanie optymalne dla inwestycji o niewielkim oddziaływaniu na środowisko lub dla inwestorów, którzy chcą złożyć wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowych w jak najkrótszym czasie.

W ramach usługi opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia zapewniamy:

  • analizę danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej),

ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu