Doradztwo ws. zmian prawnych ustawy o odpadach

Oferujemy przedsiębiorcom wsparcie konsultacyjne w związku z najnowszymi zmianami prawnymi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach orazrozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Jest to usługa wdrożenia w przedsiębiorstwie zmian wynikających z nowych przepisów z zakresu odpadów.

Etapy wdrożenia zmian związanych z nowymi przepisami ustawy o odpadach i rozporządzeniem:

  1. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy w celu ustalenia czy nowe przepisy dotyczą danego przedsiębiorstwa (przeprowadzenie wywiadu określającegowymogi prawne klienta, konieczność uzyskania pozwoleń i zezwoleń w związku z gospodarowaniem odpadów).
  2. Zebranie szczegółowych informacji i oględziny zakładu w celu określenia rzeczywistego zakresu gospodarki odpadowej prowadzonej przez przedsiębiorstwo (wizja lokalna na terenie obiektu, wywiady z przedstawicielami zakładu, określenie rzeczywistych obowiązków gospodarowania odpadami w zakładzie).
  3. Omówienie zmian przepisów, które wprowadziła zmiana ustawy o odpadach (w oparciu o zebrane informacje zostaną przedstawione zmiany w prawie w zakresie odpadów w odniesieniu do zakładu).
  4. Określenie obowiązków i działań naprawczych (w odniesieniu do zebranych danych opracowany zostaje raport na podst. Którego określone zostają obowiązki i ewentualne działania naprawcze w zakresie gospodarowania odpadami w zakładzie).

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu