Magazynowanie odpadów – nowe obowiązki dla wytwórców od 2021 r.

Z Nowym Rokiem 2021 wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które określa wymagania dla magazynowania odpadów, w tym również wstępne magazynowanie przez wytwórcę odpadów.

Prace nad przepisami dotyczącymi magazynowa odpadów trwały od początku 2019 r. Sporą rewolucją jest to, że rozporządzenie określa sposoby magazynowania i oznakowania odpadów obejmujących także wstępne magazynowanie – czyli magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę.

Więcej na: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/magazynowanie-odpady-obowiazki-wytworcy-2021-Puscian-9601.html

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu