KOBiZE - raport do 28 lutego

KTO POWINIEN SPORZĄDZIĆ RAPORT?

Podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje do powietrza (np. pojazdy służbowe, ogrzewanie nieruchomości, nieszczelność klimatyzacji, procesy technologiczne, spawanie, itp.).

PODSTAWA PRAWNA

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

UWAGA

Z racji, że 28 lutego przypada na niedzielę, termin realizacji tego obowiązku upływa 1 marca, zgodnie z art. 57 § 4 kpa.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu