Ekoprojektowanie opakowań - nowym wyzwaniem dla branży?

Aktualnie, opakowanie, oprócz spełniania swoich podstawowych funkcji musi być reprezentatywne, przyciągać wzrok konsumenta, a niejednokrotnie jego wyprodukowanie będzie droższe od samego produktu, który jest w środku.

Natomiast coraz częściej zwraca się uwagę także na przystosowanie opakowania do późniejszej utylizacji. Przed projektantami opakowań stają kolejne wyzwania, które wyznaczają przepisy ochrony środowiska. Do 2030 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały zrealizować cel recyklingu opakowań na poziomie 70%. Aktualny osiągany w Polsce poziom recyklingu opakowań wynosi 58,5%.

Sam recykling to niestety za mało - materiały, z których wykonywane są opakowania powinny być tak dobrane, aby ich przetwarzanie i recykling były jak najprostsze do realizacji. Dużym wyzwaniem będzie ograniczenie marnotrawstwa surowców do produkcji opakowań, a także wprowadzanie nowych typów opakowań, których recykling będzie prostszy i mniej uciążliwy dla branży odpadowej.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ekoprojektowanie-opakowania-segregacja-recykling-9961.html

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu