Dyrektywa SUP - jakie zmiany czekają nas od 01.07.2024 r.?

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, tzw. Ustawa SUP obowiązuje w Polsce już od jakiegoś czasu. Przedsiębiorcy oferujący w swoich punktach produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zdążyli się zapoznać z nowymi obowiązkami. Dla przypomnienia były to:

  • Obowiązek aktualizacji wpisu w BDO i prowadzenia dodatkowej ewidencji,
  • Obowiązek pobierania opłaty produktowej od każdego jednorazowego opakowania z tworzyw sztucznych,
  • Obowiązek prowadzenia ewidencji wprowadzanych i oferowanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz składania odpowiednich sprawozdań w bazie BDO.

Jednakże od 1 lipca tego roku czeka na nich kolejna zmiana…

Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych to nowe wyzwanie dla punktów gastronomicznych, restauracji czy barów.

Przedsiębiorcy będą obowiązani do zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 (kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka oraz pojemniki na żywność) do ww. ustawy, będących opakowaniami, wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku.

Najbardziej popularnym przykładem takich opakowań są pojemniki papierowe, ale bez powłok syntetycznych oraz pojemniki z biomasy np. skrobiowe (nadają się do kompostowania). Warto, też wspomnieć o możliwości wprowadzenia systemu opakowań wielokrotnego użytku – np. opakowania metalowe lub szklane.

Początkowo wprowadzenie takiego rozwiązania może wiązać się z dodatkowymi kosztami i przeszkoleniem pracowników, jednakże takie rozwiązania pozwolą również ograniczyć wytwarzanie wszechobecnych już opadów z tworzyw sztucznych.

Przedsiębiorca niestosujący się do nowych zasad, który nie zapewnia dostępności opakowań alternatywnych lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku  może zapłacić od 500 zł do 20 000 zł kary administracyjnej.

DK

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu