Kluczowe terminy - BDO

Kluczowe terminy, o których należy pamiętać w odniesieniu do bazy BDO ‼♻

  • 31 grudnia 2020 - Rozliczenie należności za publiczne kampanie edukacyjne za wprowadzone opakowania
  • 31 stycznia 2021 - Sprawozdania dot. odpadów komunalnych do Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta oraz pomoc de minimis sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • 28 lutego 2021 - Opłata roczna BDO (podmioty wymienione w art. 57 ust 1 ustawy o odpadach)
  • 15 marca 2021 - Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (wprowadzający, sprzedający reklamówki), sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz pomoc de minimis (wprowadzający) za wprowadzanie opakowań oraz publiczne kampanie edukacyjne
  • 31 marca 2021 - Sprawozdania Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta dot. gospodarowania odpadami komunalnymi

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu