Czy można wykorzystać opony na pryzmach?

Czy wiesz, że stosując opony na pryzmach wymagane jest pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

Zużyte opony są kwalifikowane jako odpad o kodzie 16 01 03, a  ich wykorzystywanie do zabezpieczenia pryzm kiszonkowych jest przetwarzaniem (odzyskiem) odpadów – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 i pkt 21 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

Wykorzystywanie odpadowych opon nie zostało ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne, bądź jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne. Z tego powodu w tym temacie nie ma zastosowania zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia.

A co to oznacza w praktyce?

Wykorzystanie chociaż jednej zużytej opony jako zabezpieczenie pryzm kiszonkowych kwalifikuje się do przetwarzania odpadów i jest możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Rolnik wprawdzie nie jest przedsiębiorcą, jednakże prowadzi on działalność gospodarczą – działalność wytwórczą w rolnictwie. Stąd może on uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 03 w procesie R11 na podstawie art. 42 i 43 ustawy o odpadach (np. w celu zabezpieczenia pryzm kiszonkowych).

Co ważne, przechowywanie odpadowych opon przed ich wykorzystaniem np. na pryzmie oraz pomiędzy poszczególnym ich wykorzystywaniem jest magazynowaniem odpadów w ramach przetwarzania. Opony są odpadami palnymi, a więc powinien zostać sporządzony również operat przeciwpożarowy.

Wykorzystywanie opon bez zezwolenia na przetwarzanie odpadów skutkuje nałożeniem kary administracyjnej, o której mowa w art. 194 ust. 4 ustawy o odpadach. Kara wynosi nie mniej niż 1 000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu