BDO w warsztacie samochodowym

Czy warsztat samochodowy powinien rejestrować się do BDO?

Tak, warsztat samochodowy jest wytwórcą odpadów i zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów jest również podmiot, który świadczy usługę w zakresie m. in. naprawy czy konserwacji (chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej). Co to oznacza? To, że wymieniając element pojazdu (olej, klocki hamulcowe, filtry, itd.) dla klienta – to warsztat samochodowy będzie wytwórcą i właścicielem odpadów powstałych w wyniku tej czynności.

Jakie odpady powstają w warsztacie samochodowym?

W warsztacie samochodowym powstaje mnóstwo odpadów niebezpiecznych (zgodnie z katalogiem odpadów) – praktycznie wszystkie oleje z grupy 13, opakowania po preparatach chemicznych, smarach, rozpuszczalnikach, zużyte tkaniny, ścierki do wycierania (grupa 15) czy filtry olejowe, płyny hamulcowe i akumulatory z grupy 16. Jak również odpadów innych niż niebezpieczne z grupy 15 będą to np. opakowania z papieru i tektury (kartony, w których przychodzą produkty), opakowania z matali, natomiast z grupy 16 będą to zużyte opony, okładziny hamulcowe, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne.

Jak ewidencjonować odpady z warsztatu samochodowego?

Od 1 stycznia 2021 r. przekazywanie odpadów z warsztatu może odbywać się wyłącznie przez system BDO. Warsztat samochodowy oprócz wystawienia Karty Przekazania Odpadu (KPO) w BDO powinien również prowadzić ewidencję w BDO – Kartę Ewidencji Odpadów (KEO). Oczywiście może podlegać zwolnieniom – jeśli wytwarza do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych – czyli ok. 8,3 kg odpadów niebezpiecznych na miesiąc.

Jak wygląda sprawozdawczość w BDO dla warsztatu samochodowego?

Warsztat samochodowy jako wytwórca odpadów powinien do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (np. do 15 marca 2021 za rok kalendarzowy 2020) sporządzić sprawozdanie z wytwarzanych odpadów w bazie BDO. Istotną kwestią jest to, że w sprawozdaniu uwzględnia się odpady wytworzone, a nie przekazane.

Jakie kary mogą być nakładane na warsztat samochodowy?

Większość kar administracyjnych związanych z BDO mieści się w przedziale od 5 000 zł do 1 000 000 zł – nie inaczej jest w przypadku warsztatów samochodowych.  

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu