BDO - sprawozdanie opakowaniowe do 15 marca

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

- wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach (np. piekarnie, gastronomia, sklepy internetowe)

- jednostki handlu detalicznego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego (np. sklepy)

- importujący opakowania i produkty w opakowaniach

- eksportujący produkty w opakowaniach

DO KOGO SKŁADA SIĘ SPRAWOZDANIA?

Sprawozdania składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na adres siedziby firmy.

JAK SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE?

Sprawozdania sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

KARA ADMINISTRACYJNA

Za niezłożenie sprawozdania na podmiot może zostać nałożona kara grzywny zgodnie z art. 180a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

PODSTAWA PRAWANA

art. 75 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

UWAGA

Podmioty, wprowadzające do 1 tony opakowań w ciągu roku mogą ubiegać się o pomoc de minimis, zwalniający z opłaty produktowej – jeśli do 15 marca złożą wniosek w tym zakresie.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu