BDO - sprawozdanie odpadowe do 15 marca

Przypominamy, że 15 marca mija termin złożenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania odpadami za rok 2020 w bazie BDO.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

- wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,- prowadzących działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów i przetwarzania odpadów

DO KOGO SKŁADA SIĘ SPRAWOZDANIA?

Sprawozdania składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Jeśli przedsiębiorca ma kilka oddziałów w różnych województwach robi każde sprawozdanie do oddzielnego marszałka.

JAK SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE?

Sprawozdania sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

KARA ADMINISTRACYJNA

Za niezłożenie sprawozdania na podmiot może zostać nałożona kara grzywny zgodnie z art. 180a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

PODSTAWA PRAWANA

art. 75 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu