BDO - sprawozdanie o SEiE do 15 marca

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

- wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. sklepy internetowe, sklepy komputerowe)

- importujący sprzęt elektryczny i elektroniczny

- eksportujący sprzęt elektryczny i elektroniczny

DO KOGO SKŁADA SIĘ SPRAWOZDANIA?

Sprawozdania składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na adres siedziby firmy.

JAK SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE?

Sprawozdania sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

KARA ADMINISTRACYJNA

Za niezłożenie sprawozdania na podmiot może zostać nałożona kara grzywny zgodnie z art. 180a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

PODSTAWA PRAWANA

art. 75 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu