BDO - sprawozdanie o produktach do 15 marca

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK?

- importerów samochodów osobowych, busów, autobusów, ciężarówek, motocykli, quadów i innych (np. auto handel)

- wprowadzających na polski rynek produkty (opony, oleje, smary, akumulatory, baterie)

DO KOGO SKŁADA SIĘ SPRAWOZDANIA?

Sprawozdania składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na adres siedziby firmy.

JAK SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE?

Sprawozdania sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

KARA ADMINISTRACYJNA

Za niezłożenie sprawozdania na podmiot może zostać nałożona kara grzywny zgodnie z art. 180a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

PODSTAWA PRAWANA art. 75 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu