1 lipca 2021 uruchomienie bazy CEEB

Jaki jest cel utworzenia bazy CEEB?

Podstawę prawną do utworzenia bazy stanowi ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. 2021 poz. 554, z późn. zm.)

Celem utworzenia bazy CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest przede wszystkim poprawienie jakości powietrza oraz likwidacja głównych przyczyn zanieczyszczeń czyli emisji substancji, które powodują smog.

Baza CEEB będzie istotnym narzędziem służącym do wspierania wymiany starych, nieekologicznych kotłów grzewczych. Ponadto baza będzie służyła jako miejsce, w którym będą znajdowały się informacje dotyczące wszystkich programów finansowania i wymiany starych pieców.

Mieszkańcy w bazie CEEB będą mogli np. zamówić przegląd kominiarski czy zlecić inwentaryzację budynku. Podstawowym celem jest zebranie informacji o budynkach oraz utworzenie bazy, dzięki której dana gmina, będzie mogła ubiegać się o dofinansowania służące poprawie jakości powietrza na jej terenie.

Pod jakim adresem będzie dostępna baza?

Baza będzie dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

Kto powinien składać deklarację?

Zgłoszenia składane będą przez właścicieli domów jednorodzinnych, lokali usługowych, handlowych oraz zarządców budynków wielolokalowych. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła do 1 MW.

W jaki sposób złożyć deklarację?

Deklaracje będzie można wysłać w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. W pierwszym wariancie deklarację należy złożyć za pomocą strony https://zone.gunb.gov.pl/ aby zrobić należy posiadać profil zaufany lub elektroniczny dowód osobisty. W drugim wariancie (forma papierowa), deklarację należy złożyć do właściwego urzędu gminy. W dalszym etapie urzędnik rozpatrzy deklarację i wprowadzi niezbędne informacje do bazy CEEB. Formę papierową można pobrać pod linkiem: www.zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Jaki jest czas na złożenie deklaracji?

Właściciele nieruchomości mają rok na przesłanie deklaracji - do 1 lipca 2022 r. Termin dotyczy źródeł ciepła eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. Piec oddany do użytku po 1 lipca 2021 r. powinien zostać zgłoszony do bazy CEEN w terminie 14 dni.

Jakie dane zawiera deklaracja?

Deklaracja będzie zawierała takie dane jak imię i nazwisko lub nawę właściciela budynku, adres nieruchomości, rodzaj i liczba źródeł ciepła, a także opcjonalnie numer telefonu oraz adres e-mail.

Czy deklaracja jest obowiązkowa?

Sporządzenie i wysłanie deklaracji jest dla każdego obowiązkowe.

Czy są kary za niezłożenie deklaracji?

Za niezłożenie deklaracji do bazy CEEB nakładane są sankcje karne w postaci grzywny wymierzanej na ogólnych zasadach Kodeksu wykroczeń.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu