Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Marnowanie żywności w Polsce to duży problem, aż 5 mln ton jedzenia rocznie nie zostaje wykorzystanych. Z danych Programu Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności (PROM) wynika, że 60% żywności pozbywamy się w gospodarstwach domowych, a handel odpowiada za jedynie 7% - rocznie jest to ok. 337 tys. ton jedzenia. Pomimo tego, powstała ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645) i weszła w życie z dniem 18 września 2019 r. Określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

Jak dokładnie definiuje się marnowanie żywności?

Wycofywanie z etapu dystrybucji żywności, która spełnia wymogi prawa żywnościowego, w szczególności ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości lub ze względu na wady wyglądu tych środków spożywczych albo ich opakowań i przeznaczanie ich do unieszkodliwiania jako odpady.

Zgodnie z art. 3, ust 1 ww. ustawy każdy sprzedawca żywności jest obowiązany do zawarcia umowy z organizacją pozarządową dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego (z wyjątkiem napojów alkoholowych). Ponadto, sprzedawca jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za marnowanie żywności - 0,1 zł za 1 kg. Jak również sprzedawca żywności składa wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej pisemne roczne sprawozdanie o marnowanej żywności zawierające dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz wysokości należnej opłaty wraz ze wskazaniem wysokości opłaty, która zostanie wpłacona do funduszu, w terminie do dnia 31 marca.

A co my możemy zrobić w tym zakresie??

Przede wszystkim ważne są przemyślane i zaplanowane zakupy, czytanie etykiet produktów i ich daty przydatności, w domu produkty powinny być odpowiednio przechowywane, mrożone i regularnie sprawdzane (co, ile i gdzie mamy). Dodatkowo, należy pamiętać, aby w miarę możliwości wykorzystywać produkty ponownie, czy gotować z ‘’resztek’’. Dobrym pomysłem jest też przydomowy kompostownik.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu