Sprawozdanie do Bazy Danych Sprawozdań (BDS)

Sporządzamy sprawozdanie do Bazy Danych Sprawozdań (BDS), które należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni poprzez elektroniczny formularz bazy.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

  • przywozi F-GAZY lub SZWO,
  • wywozi F-GAZY lub SZWO,
  • stosuje F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach,
  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie F-GAZÓW lub SZWO
    • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO,
  • wywozi produkty, urządzenia lub systemy ochrony przeciwpożarowej lub gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające F-GAZY lub SZWO.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu