Ślad węglowy organizacji i produktu

Opracowujemy dokumentację w celu określenia i komunikowania śladu węglowego organizacji i produktu, z ang. carbon footprint. Wspieramy organizacje w podjęciu decyzji biznesowych o rozpoczęciu wyznaczania, określeniu granic i zakresu, zebraniu danych oraz policzeniu śladu węglowego swojej organizacji, produktu lub wydarzenia zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Zalety wykonania projektu śladu węglowego:

  • poznanie rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością organizacji i/lub w cyklu życia produktu/usługi oraz uświadomienie, który fragment łańcucha wartości ma największy potencjał do redukcji śladu węglowego,
  • umożliwienie profesjonalnego zarządzania emisjami gazów cieplarnianych z wykorzystaniem szans i ograniczaniem zagrożeń zidentyfikowanych na wstępnym etapie,
  • określenie swojej pozycji na rynku względem konkurencji,
  • świadome budowanie swojej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w modelu biznesowym,
  • spełnienie wymagań i oczekiwań otoczenia, w szczególności klientów.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu