Raport do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)

Sporządzamy raportdo Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE), które należy przesłać do bazy w terminie do końca lutego za poprzedni rok.

Usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta, wywiad lub analizę dokumentacji.

Kto powinien sporządzać raport do KOBiZE?

Podmiot, który powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu