Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Opracowujemy wniosek i bierzemy udział w całym procesie administracyjnym do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane, w przypadku gdy firma rocznie wytwarza ponad 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub ponad 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi być związany z działaniem instalacji. Odpady wytwarzane przez firmę poza instalacją nie wymagają uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

W ramach usługi opracowania pozwolenia na wytwarzanie odpadów zapewniamy:

  • przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymaganiami prawa,
  • wieloletnie doświadczenie gwarantujące wysoką jakość i kompetencje oraz wsparcie klienta na każdym etapie procesu uzyskiwania decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • przekazanie na mocy pełnomocnictwa i odpowiedzialności za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów we właściwym organie administracji i obsługę procesu uzyskania decyzji,
  • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami,
  • uczestnictwo i reprezentowanie podmiotu podczas kontroli i wizyt organów administracji,
  • usługę obejmującą proces od skompletowania danych do uzyskania decyzji.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu