Jak utworzyć Kartę Ewidencji Odpadów (KEO) za rok 2020?

Zgodnie z art. 236a ustawy o odpadach do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej (z tym, że prowadzenie KPO w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi KPO w takiej formie).

Wzór karty ewidencji odpadów (KEO) sporządzanej w formie papierowej określa załącznik nr 5c do ustawy o odpadach.

Zmiana ta została wprowadzona art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). W związku z powyższym, do 31 grudnia 2020 r. mogli Państwo prowadzić ewidencję w formie papierowej.

Jeśli Podmiot, który miał dostęp do BDO, nie utworzył Karty Ewidencji Odpadów w ubiegłym roku – w tej chwili nie ma takiej możliwości.

Zatem, aby dopełnić obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów należy sporządzić jej papierową wersję za rok 2020. Należy zwrócić jedynie uwagę na to, aby była zgodna ze wskazanym wyżej załącznikiem.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2021 r. ewidencja odpadów powinna być już prowadzona w formie elektronicznej. Na chwilę obecną system BDO nie zapewnia możliwości wstecznego elektronicznego uzupełnienia w nim ewidencji odpadów za rok 2020.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu