BHP i PPOŻ

Oferujemy merytoryczną i prawną pomoc z zakresu BHP i PPOŻ. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, głównie poprzez zorganizowanie pracy w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo i higienę. Powinien też zadbać, aby w miejscu wykonywania pracy stosowano się do ogólnie przyjętych przepisów prawa regulujących jej bezpieczeństwo.

W ramach usług związanych z BHP oferujemy:

 • analizę dostosowania miejsca pracy do aktualnych przepisów (instrukcje ogólne i stanowiskowe);
 • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • opracowanie dokumentacji wypadków przy pracy,
 • opracowanie dokumentacji wypadków w drodze do i z pracy,
 • opracowywanie analiz stanu BHP,
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników,
 • wykonanie audytu BHP i PPOŻ
 • reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • przygotowanie instrukcji urządzeń,
 • szkolenia BHP
  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia okresowe
  • Szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy
  • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu