BDS - sprawozdanie do 28 lutego

KTO POWINIEN SPORZĄDZIĆ RAPORT?

Podmioty stosujące czynnik chłodniczy (f-gazy), tacy jak:

  • serwisanci urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych, pomp ciepła
  • warsztaty samochodowe zajmujące się tzw. "dobijaniem klimatyzacji w pojazdach"
  • producenci urządzeń zawierających f-gazy,- importerzy urządzeń zawierających f-gazy,
  • eksporterzy urządzeń zawierających f-gazy,
  • dystrybutorzy i hurtownie oferujący f-gazy.

PODSTAWA PRAWNA

art. 39 oraz 40 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

KARA ADMINISTRACYJNA

Zgodnie z art. 47 pkt 11ww. ustawy za nieprzekazanie w terminie grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 600 zł do 4500 zł.

UWAGA

Z racji, że 28 lutego przypada na niedzielę, termin realizacji tego obowiązku upływa 1 marca, zgodnie z art. 57 § 4 kpa.

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu