Aktualności

Jak postępować z odpadami w branży beauty?

Odpady medyczne w salonach kosmetycznych i sposób postępowania z nimi.

więcej
Czy można wykorzystać opony na pryzmach?

Czy wiesz, że stosując opony na pryzmach wymagane jest pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

więcej
Destrukt asfaltowy - czy można go ponownie wykorzystać?

Destrukt asfaltowy to nic innego jak usunięty z drogi asfalt w wyniku frezowania, który w postaci mieszanek mineralno-asfaltowych może być ponownie wykorzystany do utwardzania dróg, poboczy, placów czy przy infrastrukturze lotniskowej. Sama warstwa asfaltu jest ułożona jako zewnętrza powłoka (warstwa ścieralna) dlatego łatwo ją usunąć z drogi. Taki odpad ma właściwości bardzo zbliżone do kruszyw […]

więcej
Nowe opłaty za jednorazowe kubki i pojemniki na żywność

Dnia 11 grudnia 2023 r. opublikowano nowe Rozporządzenia dotyczące stawek opłaty za jednorazowe kubki i pojemniki na żywność. Pomimo, że o opłatach wiedziano już od dawna to stosowne rozporządzenia pojawiły się dopiero w grudniu. Co ciekawe zmiany te wchodzą w życie już od 1 stycznia 2024 roku.

więcej
Warsztat samochodowy a BDO

Obwiązki warsztatu samochodowego w odniesieniu do bazy BDO

więcej
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Marnowanie żywności w Polsce to duży problem, aż 5 mln ton jedzenia rocznie nie zostaje wykorzystanych. Z danych Programu Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności (PROM) wynika, że 60% żywności pozbywamy się w gospodarstwach domowych, a handel odpowiada za jedynie 7% - rocznie jest to ok. 337 tys. ton jedzenia. Pomimo tego, powstała ustawa z dnia […]

więcej
Jak magazynować oleje odpadowe?

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694).

więcej
Rządowy projekt ustawy SUP

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko doczekała się transpozycji do polskiego prawa. Projekt wpłynął do Sejmu 3 lutego 2023 roku. Z tego względu szereg ustaw ulegnie zmianie, zostaną wprowadzone rozwiązania w celu zmniejszenia ilości odpadów powstających z […]

więcej
System kaucyjny w Polsce – co to oznacza w praktyce?

Jest długo wyczekiwany projekt, który ma na celu zmniejszenie zaśmiecania środowiska, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, a także osiąganie poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych przez podmioty wprowadzające napoje w opakowaniach.

więcej
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - uwarunkowania prawna

Jakie obowiązki nakładane są na przedsiębiorcę podczas międzynarodowego przemieszczania odpadów ?

więcej

Zapraszamy do kontaktu!

Copyright © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
crossmenu